SSCE03 Anglès B1

 • Familia profesional: Idiomes
 • Código: SSCE04
 • Finalidad:
  Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productiva, tant en forma parlada com escrita, 
  així com per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin 
  comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic 
  comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o dinterès personal. 
  Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària 
  perquè es puguin presentar a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de 
  Referència per a les Llengües (MCERL).
 • Nivel de acceso/Requisitos:
  Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d’educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals. 
  Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
 • Horario: matins
 • Plazas: 14
 • Horas totales: 240
 • Días lectivos / horas: 69 dies/3,5 hores

Fecha

30 Nov 2023 - 26 Mar 2024
En curso...

Estados de inscripción

Oberta inscripció

Lugar

Centre de Formació SOIB Blanca Dona
Tipo de formación

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *