SSCE04 Anglès B2

 • Familia profesional: Idiomes
 • Código: SSCE04
 • Finalidad:
  Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb soltesa i eficàcia en situacions habituals i més específiques 
  que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptualment i llingüística complexos, 
  en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic, 
  i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant. 
  Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària 
  perquè es puguin presentar a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu 
  de Referència per a les Llengües (MCERL)
 • Nivel de acceso/Requisitos:
  Estar inscrit al SOIB. 
  Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: Graduat en Educació secundària Obligatòria (GESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
  Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell intermedi B1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
 • Horario: matins
 • Plazas: 14
 • Horas totales: 240
 • Asistencia: obligatòria
 • Días lectivos / horas: 69 dies/3,5 hores

Fecha

01 Dic 2023 - 27 Mar 2024
En curso...

Estados de inscripción

Oberta inscripció

Lugar

Centre de Formació SOIB Blanca Dona
Tipo de formación

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *