Centre de Formació SOIB Blanca Dona

Política de Qualitat

El Centre de Formació SOIB Blanca Dona es un centre propi del SOIB on s’imparteixen cursos de formació professional per a l’ocupació. Des de la direcció del centre consideram que la qualitat en la gestió de la formació és la clau que aporta valor a la nostra societat. Per aquest motiu, amb aquesta política volem expressar la voluntat i el grau de compromís als quals feim referència en aquest document i, per una altra banda, transmetre els valors que impulsen la nostra feina dia a dia en la cerca de la millora contínua i la satisfacció de l’alumnat. Amb aquest document, la direcció i tot el personal integrant del Centre de Formació SOIB Blanca Dona es compromet amb el Sistema de Gestió de Qualitat UNE-EN-ISO-9001:2015, així com amb les directrius següents que serviran de base per aconseguir la millora contínua i la consecució dels objectius que estableixi l’organització.

  • Garantir la satisfacció de l’alumnat i la ciutadania mitjançant la prestació de serveis de qualitat basats en la millora contínua.
  • Vetllar sempre en el transcurs de la nostra trajectòria pel compliment dels requisits legals que siguin d’aplicació, així com els requisits que l’organització subscrigui i avaluar aquest compliment en totes les àrees d’activitat.
  • Aportar uns serveis de qualitat i mantenir un tracte correcte i apropament amb l’alumnat.
  • Fer partícips l’alumnat i altres parts interessades, així com adaptar-nos a les seves necessitats, i intentar millorar els nostres serveis i establir polítiques de gestió exigents.
  • Mantenir els nostres recursos en permanent actualització i fomentar des de la direcció polítiques de creixement intern.
  • Transmetre el coneixement llegat de les nostres experiències com a organització, basades en els nostres èxits i fracassos per a la millora contínua dels nostres processos.
  • Anteposar en tot moment la seguretat de la plantilla i les persones usuàries i promoure sempre una cultura de treball saludable que fomenti l’eliminació o la reducció de riscs per a la salut.
  • Disposar en tot moment d’aquesta política per a qualsevol persona o entitat interessada.

Per acabar, el Centre de Formació SOIB Blanca Dona, a través de la direcció es compromet a revisar de forma periòdica aquesta política per adaptar-se a les necessitats canviants de la societat, i a vetllar en tot moment per al seu compliment.

 

Documents

Certificat ISO 9001:2015

Veure / descarregar